Kanıt Temelli Eylemleri Güçlendirmek

  • İhtiyaçtan İyileşmeye: Geçişi Destekleyen Değerlendirmeler Sunma

  • Yerel Ekipler: Araştırmanın Kapsamını Genişletme ve Empatiyi Artırma

  • Etkili Bir Değişimi Yönlendirme: İlgili Paydaşlardan Gelen İlk El Bilgilerini Sunma

Biz Kimiz?

Tam hizmet araştırma ve danışmanlık ağımız, araştırma uzmanları ve yüksek nitelikli yerel ekiplerden oluşmaktadır. Veri toplama, özelleştirilmiş araştırma planları geliştirme, farklı araştırma araçlarının tasarlanması, veri analizi ve gerçek raporların üretimi gibi alanlarda uzmanız. Suriye, Lübnan, Türkiye, Ürdün, Irak, Yemen ve Libya’daki yerel saha ekiplerimiz aracılığıyla araştırma projelerini etkili bir şekilde yürütüyoruz.

Hizmetlerimiz​

Temel Çalışmalar ve İhtiyaç Değerlendirmeler

Hedef kitle veya toplulukların başlangıç durumu ve ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla temel çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca, belirli sektörler veya coğrafi alanlardaki boşluklar, öncelikler ve zorlukların belirlenmesi için ihtiyaç değerlendirmeleri gerçekleştirilmektedir.

Üçüncü Taraf İzleme

Projelerin ve programların ilerlemesi, uyumluluğu ve etkisinin bağımsız bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, proje faaliyetleri, çıktıları ve sonuçlarının kabul edilen göstergelere ve standartlara uygunluğu da doğrulanmaktadır. Proje performansı ve sonuçları hakkında paydaşlara düzenli olarak raporlama yapılmaktadır.

Değerlendirme Hizmetleri

Projelerin, programların ve politikaların etkililiği, verimliliği, ilgiliği, sürdürülebilirliği ve etkisi açısından kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca, uzun vadeli etkilerin ve daha geniş toplumsal etkilerin ölçülmesi gerçekleştirilmekte ve uygulama süreçlerinin güçlü yönleri ile zayıflıkları ve iyileştirme alanları da titizlikle değerlendirilmektedir.

Araştırma ve Veri Analizi

Projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için önemli görüşler, bakış açıları ve verileri toplamak için nitel ve nicel araştırmalar yapmaktayız. Ayrıca, istatistiksel analiz, veri görselleştirme ve bulguların yorumlanması gibi veri analizi hizmetleri de sunmaktayız.
discussion
0 +

Odak Grup Görüşmeleri

0 +

Gözlem ve Kontrol Ziyaretleri

0 +

Anahtar Tanıkla Görüşmeleri

0 k+

Faydalanıcı Anketleri

Sektörler

Barınma ve gıda dışındaki diğer malzemeleri

Sağlık (halk sağlığı, ruh sağlığı, psikososyal destek)

Eğitim

Koruma (genel koruma, çocuk koruma)

Su, Hijyen ve Sanitasyon (SHS)

Gıda Güvenliği ve Geçim Kaynakları (GGGK)

Acil Durum Müdahalesi

Müşterilerimiz